Kreeft

lobster 2De kreeft is een solitaire zeebewoner en heeft zich goed aangepast aan “kunstmatige rotsen” zoals pieren, strekdammen en golfbrekers. De kreeft komt massaal voor in de Ooster- en Westerschelde. De kreeft gelijkt zeer sterk op de Noorse kreeft. Er zijn wat meer blauwtinten waar te nemen. Er worden allerlei veronderstellingen gedaan over de herkomst van de kreeft.Er wordt zelfs gesproken over een wijziging in het DNA van de kreeft. Anderen vermoeden dat het om een spontane kruisingen gaat tussen de Amerikaanse kreeft en de Europese kreeft. De kreeft krijgt zijn smaak door het overvloedige voedselaanbod. We mogen de kreeft ook als een delicatesse beschouwen.

Productinformatie:

  • Naam: Kreeft
  • Eng: Lobster
  • Lat: Homarus Gammarus
  • Conditie: levend product, wild gevangen
  • Gewicht: 600 – 800, 800 – 1000 en 1000 gram +
  • Seizoen: Gehele jaar leverbaar
  • Quota: 200 – 1000 kg per week
  • Levering: 7 dagen
  • Verpakking: polystyrene dozen, incl ijsverpakking. 10 kg per doos